دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
مباحث بيست و دو گانه مقررات ملّي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث
اطلاعيه در خصوص اصلاحات مبحث 3 مقررات ملّي ساختمان
اطلاعيه مهم در خصوص مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان
سه اطلاعيه مهم دفتر مقررات ملّی ساختمان
نکاتی در خصوص ویرایش مقررات ملی ساختمان