دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان برگزاری مبانی عمومی بهداشت و ایمنی (HSE)و ارزیابی ریسک با اعطای گواهینامه مسئول ایمنی از طرف اداره کار (ظرفیت محدود)
راه اندازی سامانه فیلم های آموزشی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
دوره آموزشی مجازی " تفسیر گزارش مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های شهری "
دوره آموزشی مجازی آشنایی با تابلوهای لوازم اندازه گیری
اطلاعیه ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان
دوره آموزشی راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیر سازه‌ای مسلح به میلگرد بستر
دوره آموزشی مجازی " تشریح روش آزمایش تعیین مقاومت فشاری آزمونه های بتن "
فراخوان نهمین همایش و نمایشگاه ملی و دومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی
دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده
دوره آموزشی " طراحی با کمک نرم افزارهای تاسیسات مکانیک"
تشریح روش ساختار و عمل آوری آزمونه های بتن در کارگاه و آزمایشگاه
دوره دوم تربیت مدرسان رسمی و بین المللی ساختمان پایدار
دوره آموزشی آشنایی با تعرفه نظارت یکپارچه نظارت
دوره آموزشی مجازی " تشریح مشخصات بتن ، ضوابط پذیرش و تفسیر نتایج آزمایشگاهی آن "
برگزاري دوره هاي جامع آمادگي آزمون ورود به حرفه مهندسي براي نخستين بار توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور