دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ارسال گزارش های ایمنی به اداره کار الکترونیکی شد
راهنمای ضوابط نمونه گیری و پذیرش و ارزیابی نتایج آزمایش بتن و میلگرد
لزوم ارسال گزارش در مراحل اصلی ساختمان توسط تمام ناظران
ویرایش دوم دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر قم
قرارداد نظارت رشته های مختلف و تفکیک شهرسازی و نقشه برداری ابلاغ شد
مصوبات هیات مدیره در خصوص یکسان سازی نقشه های رشته معماری و عمران
پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
نکاتی در خصوص نحوه مهار تیغه های داخلی و خارجی
نظرخواهی نهایی در خصوص پیش‌نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث نهم مقرات ملی ساختمان
اطلاعیه اداره کل استاندارد قم در خصوص تعلیق پروانه یکی از واحدهای تولیدی بتن آماده
ابلاغیه شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص رعایت فاصله مجاز از شبکه فشار متوسط وفشار ضعیف
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
فرخوان اعلام آمادگی جهت اخذ گواهینامه بهسازی لرزه ای
لیست واحدهای خرپای تیرچه و تیرچه دارای پروانه استاندارد
لیست آزمایشگاه های دارای صلاحیت بتن