دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
نکات نظارتی در خصوص سازه های با شکل پذیری ویژه
اهمیت تامین طول بعد از خم در قلاب های 90درجه
نکاتی در خصوص نحوه مهار تیغه های داخلی و خارجی
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)