دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ارسال گزارش های ایمنی به اداره کار الکترونیکی شد
لیست واحدهای تولیدی بتن آماده دارای پروانه استانداردتا 15 اردیبهشت 98
روش های استعلام صحت و اعتبار علامت استاندارد
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
شروع بازدیدهای گروه نظارت سازمان در راستای پایش مجریان ذیصلاح
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
فرخوان اعلام آمادگی جهت اخذ گواهینامه بهسازی لرزه ای
نحوه تکمیل کاربرگ همکاری نظارت (در خصوص مشمولین ذکر شده)
فراخوان تکمیل کاربرگ همکاری در بخش نظارت
ارسال گزارش توسط ناظرین در صورت عدم رعایت موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی
فهرست آزمایشگاه ها و واحدهای تولیدی در زمینه بلوک های پلی استایرن
شروع بازدیدهای دوره ای از آزمایشگاههای دارای صلاحیت بتن
لیست آزمایشگاه های دارای صلاحیت بتن
ممنوعیت استفاده از مصالح قابل اشتعال در نمای ساختمان ها
الزام به انتخاب آزمایشگاه دارای صلاحیت جهت انجام آزمایش های بتن