دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
چک لیست ضوابط مناسب سازی ساختمانها برای معلولان
استانداردهای ملی در زمینه پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک
فایل ویرایش جدید دفترچه اطلاعات فنی و ملکی ساختمان
ابلاغیه شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص رعایت فاصله مجاز از شبکه فشار متوسط وفشار ضعیف
انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) برای نظرخواهی
ابلاغ ویرایش جدید مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
الزام نامگذاری انباری ها، پارکینگ ها و واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و غیره در نقشه ها
ابلاغ قرارداد ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در زمینه بتن
نامه الزامات قانونی استفاده از خدمات مجریان دارای صلاحیت
ابلاغیه سازمان در خصوص عدم تایید استحکام بنا
ابلاغیه در خصوص نظارت مستمر بر عملیات اجرای ساختمان
دستورالعمل کنترل آزمایشگاههای بتن
ابلاغیه شماره 2229 در خصوص بازدید مهندسان عمران و معمار از محل اجرای طرح قبل ازشروع محاسبات و طراحی
ابلاغیه شماره 2239 در خصوص تغییر اندازه طول مسیر قائم در ویرایش 92 مبحث 15
ابلاغیه شماره 2309 در خصوص درج برخی مشخصات ژئوتکنیکی در نقشه های سازه و دفترچه های محاسبات
ابلاغیه شماره 2862 در خصوص امضاء برگه شروع به کار توسط کلیه ناظرین
ابلاغیه شماره 2382 در خصوص نحوه گزارش نویسی و ارسال گزارش به موقع
ابلاغیه شماره 2383 در خصوص رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی در تهیه نقشه ها
اعلام فهرست آزمایشگاه های دارای صلاحیت در زمینه آزمایش بلوک های پلی استایرن سقفی
ابلاغ شرح خدمات نظارت،طراح و ناظرهماهنگ کننده و نمونه نظام نامه دفاتر مهندسی