دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
نتایج انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اعلام شد
رزومه داوطلبان و ویژه نامه انتخابات هیات مدیره سازمان
اطلاعیه تخلفات انتخاباتی و مدارک معتبر برای احراز هویت رای دهندگان
شبعه های اخذ رای انتخابات هیات مدیره سازمان اعلام شد
نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره دوره هشتم
فرایند برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان
شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
اسامی داوطلبان هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی قم
12 مهرماه زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی قم
رقابتی سالم در میان کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان قم